Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
Odpowiedź MySQL: Unknown column 'it' in 'field list'